BC: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban bí thư TWĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng
Số ký hiệu văn bản 255-BC/TU
Ngày ban hành 07/04/2022
Ngày hiệu lực 07/04/2022
Trích yếu nội dung BC: sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW, ngày 12/1/2017 của Ban bí thư TWĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 255 BCTU.pdf