HD: công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 515-HD/HNDTW
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung HD: công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh, huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Lương Quốc Đoàn
Tài liệu đính kèm HD 515 HNDTW công tác nhân sự_0001.pdf