image banner
CTr: hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 165-CTr/TU
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung CTr: hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 165-cttu.signed_20221018110523985.pdf