Ctr: hành động thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cua BCHTWĐ khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 164-CTr/TU
Ngày ban hành 17/10/2022
Ngày hiệu lực 17/10/2022
Trích yếu nội dung Ctr: hành động thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cua BCHTWĐ khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh trong tình hình mới
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 164-cttu.signed_20221018110851798.pdf