image banner
HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 4 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 111-HD/BTGTU
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 4 năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm hd_tuyen_truyen_than_20230321020230321043453911_signed.pdf