image banner
Hướng dẫn: tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 128-HD/BTGTU
Ngày ban hành 26/09/2023
Ngày hiệu lực 26/09/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn: tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 2023-9-22_hd_tuyen_truyen_than20230926050203824_signed.pdf