image banner
Tổng số: 32
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
139-BS/TU 03/11/2023 Quy đinh về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán
Lượt xem: 22
Tải về 0
43-NQ/TU 25/09/2023 NQ: CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY: về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 72
Tải về 0
270-BC/VPTU 20/09/2023 BÁO CÁO: kết quả Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
Lượt xem: 74
Tải về 1
202-KH/TU 26/04/2023 KẾ HOẠCH: tổ chức Giải báo chí tỉnh Lào Cai về xây dựng Đảng năm 2023
Lượt xem: 105
Tải về 0
203-KH/TU 24/04/2023 KH: triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm " kiên quyết, kiên chì đấu tranh phòng, chống tham nhũng.............
Lượt xem: 93
Tải về 0
167-CTr/TU 21/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTWĐ về tăng cường , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Lượt xem: 100
Tải về 0
166-CTr/TU 18/10/2022 CTr: hành đồng thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TWĐ" về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.............."
Lượt xem: 89
Tải về 0
164-CTr/TU 17/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cua BCHTWĐ khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh trong tình hình mới
Lượt xem: 97
Tải về 0
29-CT/TU 29/09/2022 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 82
Tải về 0
165-CTr/TU 17/08/2022 CTr: hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 143
Tải về 0
1234