image banner
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29-NQ/TU 22/07/2022 NQ: của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 101
Tải về 1
28-NQ/TU 04/07/2022 NQ: Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025
Lượt xem: 89
Tải về 0
27-NQ/Tu 01/07/2022 NQ: của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng dân số tỉnh Lào Cai đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 140
Tải về 0
17-NQ/HNDTW 29/06/2022 NQ: Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII
Lượt xem: 99
Tải về 3
08/NQ-HĐND 19/06/2022 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 93
Tải về 1
19-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 99
Tải về 0
400-QĐ/TU 20/04/2022 QĐ: trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận TQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân
Lượt xem: 83
Tải về 0
805-TL/BTC 18/04/2022 Thể lệ: cuộc thi trách nhiệm trên Internet tìm hiểu chiến lược phát triển nông nghiệp hàn g hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
Lượt xem: 82
Tải về 1
01-TL/BTC 07/04/2022 THỂ LỆ Tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Lào Cai năm 2022 Chủ đề: Liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị
Lượt xem: 92
Tải về 0
28-KL/TW 25/03/2022 KL: của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 87
Tải về 0
123