Tổng số: 347
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1806-CV/HNDT 08/12/2022 CV: v/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoa XV
Lượt xem: 2
Tải về 0
27-HD/HNDT 06/12/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 –2028
Lượt xem: 3
Tải về 0
92-HD/BTGTU 11/11/2022 HD: Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Lượt xem: 14
Tải về 0
4861-CV/HNDTW 09/11/2022 V/v tuyên truyền, vận động không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải
Lượt xem: 14
Tải về 2
2644/QĐ-UBND 07/11/2022 V/v ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 12
Tải về 0
243-KH/HNDT 03/11/2022 KH: Tổ chức Hội thi “Thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai” năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về 0
534-HD/HNDTW 02/11/2022 HD: tuyên truyền Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII., 2023-2028
Lượt xem: 40
Tải về 19
167-CTr/TU 21/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTWĐ về tăng cường , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Lượt xem: 17
Tải về 0
600-HD/HNDTW 19/10/2022 HD: Tổng kết và bình xét công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 đối với Hội Nông dân các tỉnh, TP
Lượt xem: 41
Tải về 5
166-CTr/TU 18/10/2022 CTr: hành đồng thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TWĐ" về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.............."
Lượt xem: 15
Tải về 0
12345678910...