V/v phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện, xã tỉnh Lào Cai năm 2021. hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 2385/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/07/2021
Ngày hiệu lực 07/07/2021
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt danh sách công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện, xã tỉnh Lào Cai năm 2021. hưởng chính sách đãi ngộ năm 2021.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 2385QĐ-2021.pdf