Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị định 26/2019/NĐ-CP và Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 431/BC-UBND
Ngày ban hành 06/07/2021
Ngày hiệu lực 06/07/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị định 26/2019/NĐ-CP và Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực NN&PTNT
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 431BC2021.pdf