Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 13/7/2021
Số ký hiệu văn bản 193/TB-VPUBND
Ngày ban hành 13/07/2021
Ngày hiệu lực 13/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp ngày 13/7/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 193TBVP2021.pdf