V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số : 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 3239/UBND-QLĐT
Ngày ban hành 19/07/2021
Ngày hiệu lực 19/07/2021
Trích yếu nội dung V/v đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số : 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - văn hóa- xã hội
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 3239CV2021.pdf