V/v tham mưu triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Số ký hiệu văn bản 3331/UBND-VX
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tham mưu triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Báo chí, CNTT, điện tử
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3331CV2021.pdf