V/v kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn tỉnh phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 3404/UBND-VX
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung V/v kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn tỉnh phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 3404CV2021.pdf