Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại chốt kiểm dịch Km237 ngày 25/7/2021
Số ký hiệu văn bản 206/TB-VPUBND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại chốt kiểm dịch Km237 ngày 25/7/2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm 206TB2021.pdf