Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 308/KH-UBND
Ngày ban hành 22/07/2021
Ngày hiệu lực 22/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 22/6/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Giàng Thị Dung
Tài liệu đính kèm 308KH2021.pdf