Mường Khương Kiểm tra kết quả thực hiện kết luận 61 và Quyết định 673 trên địa bàn xã Lùng Vai, Pha Long năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 21

Ngày 26- 27/10/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện Uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2020-2022 tại xã Lùng Vai, Pha Long.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại xã Lùng Vai

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo đề án 61 xã Lùng Vai đã bám sát Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, thành lập Ban Chỉ đạo. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân nắm vững những nội dung cơ bản Kết luận số 61 thu hút cho 1.980 lượt cán bộ và người dân tham gia; Hội Nông dân xã quản lý 7 Tổ tiết kiệm và vay vốn (Xã Lùng Vai 05 tổ, xã Pha Long 02 tổ), với 228 thành viên; dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội 11.588 triệu đồng, so với năm 2021 tăng 3.569 triệu đồng (41,42%); chủ yếu là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, nhằm giúp nông dân có vốn phát triển sản, xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống. Đồng thời Hội Nông dân xã và Agribank Phòng giao dịch Bản Lầu, đã ký Thỏa thuận liên ngành để thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã Lùng Vai. Thành lập 14 Tổ hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm với 621 thành viên. Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 đã kết nạp được 20 hội viên mới (đạt 100 % kế hoạch), đưa tổng số hội viên hiện nay lên 1.533 hội viên (Xã Lùng Vai 1016 hv, xã Pha Long 517 hv). Thực hiện tốt Đề án “Xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp”, đến nay, đã xây dựng được 5 tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

anh tin bai

Đoàn kiểm tra tại xã Pha Long

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ yêu cầu 02 xã cần tiếp tục lãnh, chỉ đạo hiệu quả hơn nữa các nội dung Kết luận 61, Quyết định 673; nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc gắn kết, phối hợp giữa việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội để kịp thời kiến nghị, đề xuất, bổ sung, sửa đổi những điểm chưa hợp lý về cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, nông dân. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa UBND với Hội nông dân xã, tập chung sản xuất cây chè, quế, chăn nuôi lợn, và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Thèn Hương, HND Mường Khương
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 2,187
  • Tất cả: 163,673
Đăng nhập