I - Nguồn gốc và đặc điểm:  Là giống lúa lai 3 dòng LC25 do Trung tâm giống NN Lào Cai chọn tạo.      Thời gian sinh trư­ởng: 125-130 ngày ( Vụ xuân), 115 - 120 ngày ( Vụ mùa). Giống LC25 là giống lúa lai thế hệ mới, sinh trưởng phát triển rất ...