image banner
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong: Dần hình thành một lớp nông dân có tư duy đổi mới, sáng tạo
Lượt xem: 197

Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong yêu cầu các cấp Hội cần đổi mới, tập hợp, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; dần hình thành một lớp nông dân có tư duy đổi mới, sáng tạo...

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Nông dân chiếm khoảng 76% dân số trong tỉnh Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong cho biết, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của nông dân trong tỉnh; thành công của Đại hội sẽ là tiền đề, động lực đưa công tác hội và phong trào nông dân tỉnh bước sang giai đoạn phát triển mới.

Nông dân tỉnh Lào Cai chiếm khoảng 76% dân số và hơn 60% lực lượng lao động xã hội trực tiếp sản xuất Nông- Lâm – Ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề; nông dân luôn cần cù, đoàn kết, sáng tạo trong lao động sản xuất nông nghiệp. 

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong hoan nghênh và đánh giá cao báo cáo của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh trình bày tại Đại hội. 5 năm qua, phong trào nông dân trong tỉnh tiếp tục có bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

anh tin bai

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai nhận lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; có bước tiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xuất hiện nhiều nông dân giỏi, điển hình tiên tiến, nhiều tổ chức Hội Nông dân xuất sắc, tạo dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân được cải thiện. 

Qua đó, dần hình thành một thế hệ nông dân có tư duy đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường. Đây được xem là hình mẫu người nông dân thế hệ mới trong xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. 

Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, thiết thực, lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp nông dân, tạo được sự chuyển biến về chất trong phong trào; tổ chức Hội ngày thêm phát triển. 

anh tin bai

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mùa Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa X trình Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và hai lĩnh vực đột phát và gợi mở 6 vấn đề đối với Hội Nông dân tỉnh trong thời gian tới.

6 nội dung gợi mở với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai

 Một là: Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030.

Coi trọng công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với nông dân; tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nông dân. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân.

Hai là: Xây dựng Hội Nông dân các cấp vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở. 

Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo hiệu quả rõ rệt, tránh hình thức, phô trương, hành chính hóa. Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân.

Ba là: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội cấp cơ sở, những cán bộ đã qua hoạt động thực tiễn, để giới thiệu vào nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền.

anh tin bai

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày nông sản của các địa phương tại Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Bốn là: Phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chủ động phối hợp, huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập; quan tâm định hướng, nâng cao nhận thức và ý thức của nông dân về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu... Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tạo điều kiện để nông dân tham gia nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội, chăm lo nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho hội viên, nông dân.

anh tin bai

Các tập thể có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

 Năm là: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn. 

Tăng cường nắm bắt thực hiện, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nông dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sáu là: Trong sự nghiệp “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng là vấn đề có tính nguyên tắc, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; coi đây là khâu quan trọng để Hội Nông dân các cấp đưa ra biện pháp phù hợp.

Theo nguồn Báo Điện tử Dân Việt
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập