image banner
Đại hội đại biểu Hội Nông dân Lào Cai Lần thứ XI: Thông qua 18 chỉ tiêu thi đua, kết nạp mới 5.000 hội viên
Lượt xem: 95
Sáng nay 26/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thông qua 18 chỉ tiêu, phấn đấu kết nạp mới 5.000 hội viên.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt là dự Đại hội còn có sự hiện diện của 295 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 105 nghìn hội viên trong toàn tỉnh và 151 đại biểu khách mời.

anh tin bai

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Báo cáo tại Đại hội, bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động thông qua tổ chức các hội thi, hội thảo, tọa đàm... Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền 28.500 buổi đến hơn 2,2 triệu lượt hội viên nông dân.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được Ban Chấp hành xác định là yếu tố quyết định đến chất lượng hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Ban Chấp hành các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, luôn đồng hành cùng với hội viên nông dân để tập hợp nông dân vào Hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của hội viên, nông dân; chi hội, tổ hội đã biết lựa chọn những vấn đề nông dân đang quan tâm, từ đó thu hút được đông đảo nông dân vào tổ chức Hội.

anh tin bai

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Mùa Xuân.

Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được gần 11.000 hội viên, vượt 320% so với Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 105.717 hội viên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào lớn, trọng tâm của Hội, tạo sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực.

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 16.500 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã giúp đỡ hơn 66.200 ngày công, hỗ trợ hơn 5,8 tỷ đồng tiền mặt và hơn 4,7 tỷ đồng tiền vật tư, giúp đỡ 553 hộ thoát nghèo.

anh tin bai

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai Lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Mùa Xuân.

Thành lập 44 chi Hội nghề nghiệp, 475 tổ hội nghề nghiệp theo hướng liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất kinh doanh; phối hợp hỗ trợ giúp đỡ củng cố 473 loại hình hợp tác xã, với 8.946 thành viên, trong đó có 256 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp làm ăn có hiệu quả, chiếm 54,1% tổng số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, hội viên nông dân trong tỉnh đã hiến 30,55 ha đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng khác, đóng góp 113.447 công lao động, ủng hộ trên 8,5 tỷ đồng, làm mới, sửa chữa, bảo dưỡng 1.880 km đường giao thông liên thôn, làm mới và sửa chữa 824 cầu, cống; xóa 8.612 nhà tạm; làm được 29.519 chuồng trại nuôi nhốt gia súc...

anh tin bai

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân đạt được trong nhiệm kỳ qua của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị các cấp Hội nông dân tỉnh Lào Cai cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh. Các cấp Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân, từng bước tri thức hóa người nông dân. 

Cần tăng cường xây dựng, phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân trong tỉnh theo Nghị định số 37 ngày 24/6/2023 của Chính phủ, trong đó chú trọng phát triển nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân ngoài ngân sách. Các cấp hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động; chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh những vấn đề quan trọng về chủ trương chính sách phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân.

 

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chuyển trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, các cấp Hội cần tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; tham gia phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; liên kết chặt chẽ trong sản xuất nhằm hình thành các chuỗi giá trị, góp phần xây dựng nông thôn mới với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn...

anh tin bai

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ra mắt Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Trước đó, ngày 25/9, trong phiên làm việc ngày thứ nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 32 vào Ban Chấp hành; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Theo nguồn Báo Điện tử Dân Việt
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 417
  • Trong tuần: 2,231
  • Tất cả: 261,541
Đăng nhập