image banner
Lào Cai hỗ trợ gần 4,7 tỷ đồng đối với diện tích mạ, lúa, ngô, rau màu bị thiệt hại trên 70% do nắng nóng, thiếu nước
Lượt xem: 89
6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xuất hiện 03 đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 37 - 39 độ C; lượng mưa các tháng 4, 5, 6 giảm xuống từ 38 - 58% so với các năm trước, gây thiếu nước cho sản xuất. Tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng do nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp từ ngày 01/01 - 12/6/2023 là hơn 11.500 ha; ước tổng giá trị thiệt hại gần 752 tỷ đồng.

Người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên trong thời gian qua do nắng nóng, thiếu nước đã gây thiệt hại cho cây trồng, nhất là diện tích trồng lúa, ngô. Nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng phải trồng lại nhiều lần; diện tích bị tác động làm giảm năng suất, sản lượng tương đối lớn đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, không đảm bảo được cuộc sống, nhất là người dân đang sinh sống ở các khu vực vùng sâu, vùng xa. Để giảm bớt một phần khó khăn cho người dân, bù đắp một phần công lao động, các chi phí vật tư (giống, phân bón,…), giúp người dân có một phần kinh phí để khôi phục sản xuất, đảm bảo sinh kế, từng bước ổn định đời sống; ngày 17/7/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Phương án số 304/PA-UBND hỗ trợ thiệt hại diện tích cây trồng bị nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp từ ngày 01/01/2023 đến ngày 12/6/2023 trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Nhiều diện tích ngô trên địa bàn huyện Mường Khương bị thiệt hại do nắng hạn trong 6 tháng đầu năm 2023 (Ảnh: LCĐT).

Theo đó, đối tượng hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước là các hộ gia đình, cá nhân có diện tích cây trồng theo quy hoạch, kế hoạch, khung thời vụ và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ ngày 01/01/2023 đến ngày 12/6/2023. 

Mức hỗ trợ diện tích cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ (không hỗ trợ diện tích bị ảnh hưởng dưới 70%). Người dân chủ động khắc phục diện tích cây trồng, thủy sản bị thiệt hại dưới 70% và diện tích cây trồng lâu năm, cây hàng năm.   

Hỗ trợ khắc phục đối với diện tích mạ, lúa, ngô và rau màu bị thiệt hại trên 70% (khoảng 2.208 ha) với tổng kinh phí hỗ trợ 4.697,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ dự phòng ngân sách cấp huyện, nguồn kinh phí xã hội hoá và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của cấp huyện hỗ trợ. Trường hợp, vượt quá khả năng báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. 

anh tin bai

Hỗ trợ diện tích mạ, lúa, ngô, hoa màu, rau màu bị thiệt hại trên 70% theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

Trên cơ sở Phương án này, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, tổng hợp chính xác số liệu diện tích cây trồng bị thiệt hại; điều chỉnh, bổ sung số liệu trong phương án và chịu trách nhiệm về số liệu cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước. Thực hiện phê duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước của địa phương mình; tổ chức thực hiện hỗ trợ đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, định mức hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện trong quá trình thực hiện phương án hỗ trợ. Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình thời tiết khí hậu; tổng hợp, báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những khó khắn, vướng mắc. 

Sở Tài chính theo dõi tình hình sử dụng dự phòng ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp. Trường hợp các huyện, thị xã, thành phố đề xuất hỗ trợ thì tổng hợp đề xuất với UBND tỉnh xem xét hỗ trợ bằng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Hướng dẫn các địa phương thủ tục thanh toán, quyết toán hỗ trợ cây trồng bị thiệt hại do nắng nóng, thiếu nước./.

Nguồn Cổng TTĐT UBND tỉnh Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 2,270
  • Tất cả: 261,580
Đăng nhập