Liên hệ trực tiếp:

Hội nông dân

Trụ sở khối 3, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Lào Cai
02143.840.036
contact-hnd@laocai.gov.vn

Dấu * là phần không được để trống