Sau gần 10 năm xây dựng NTM, đến nay diện mạo nông thôn huyện vùng cao Bắc Hà đã có nhiều đổi thay, 4/19 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến, đến cuối năm 2020 toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.