KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 200-KH/HNDT
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm KH 200 HNDT.pdf