image banner
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12-CTr/HNDTW 10/02/2023 Chương trình công tác năm 2023
Lượt xem: 106
Tải về 23
14-CTr/HNDT 03/02/2023 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 2
167-CTr/TU 21/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTWĐ về tăng cường , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Lượt xem: 100
Tải về 0
166-CTr/TU 18/10/2022 CTr: hành đồng thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TWĐ" về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.............."
Lượt xem: 89
Tải về 0
164-CTr/TU 17/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cua BCHTWĐ khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh trong tình hình mới
Lượt xem: 97
Tải về 0
165-CTr/TU 17/08/2022 CTr: hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 144
Tải về 0
11-Ctr/HNDT 23/02/2022 CHƯƠNG TRÌNH: KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022
Lượt xem: 88
Tải về 4
01-CTr/HNDT 01/11/2019 Chương trình 01-CTr/HNDT về công tác toàn khóa của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 97
Tải về 2
02-CTr/HNDT 01/11/2019 Chương trình 01-CTr/HNDT về kiểm tra của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 86
Tải về 4
01 - CTrPH 11/06/2019 Chương trình 01 -CTrPH giữa Hội Nông dân tỉnh Lào Cai và Hội Nông dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2023
Lượt xem: 161
Tải về 0