image banner
Tổng số: 60
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31-BC/HNDT 06/12/2023 BC: Kết quả giúp đỡ xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
28-bc/hndt 04/12/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 5
Tải về 1
27-BC/HNDT 01/12/2023 BÁO CÁO Kết quả công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 1
73 - BC/CB 29/11/2023 BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ghi danh năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về 0
24-CB/HNDT 28/11/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc năm 2023
Lượt xem: 6
Tải về 0
23-BC/HNDT 28/11/2023 BÁO CÁO Báo cáo kết quả công tác dư luận xã hội năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về 0
800-BC/HNDTW 24/11/2023 BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2017 - 2022
Lượt xem: 6
Tải về 0
308/BC-SNV 03/11/2023 BÁO CÁO Đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 32
Tải về 1
270-BC/VPTU 20/09/2023 BÁO CÁO: kết quả Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 9 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.
Lượt xem: 73
Tải về 1
819-BC/HNDT 20/09/2023 BÁO CÁO Sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 148
Tải về 22
123456