image banner
Tổng số: 100
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Quyết định 3279/QĐ-UBND 25/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn di Đại dịch Covid – 19 ( đợt VI)
Lượt xem: 121
Tải về 2
Quyết đinh 3049/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh và người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn di Đại dịch Covid – 19 ( đợt V)
Lượt xem: 110
Tải về 0
02-BSBTGTU 28/02/2020 Công văn 6796- CV/BTGTW về sử dụng mạng VCNet
Lượt xem: 225
Tải về 0
123 27/02/2020 Thể lệ tổ chức cuộc thi " làm nông thời công nghệ
Lượt xem: 119
Tải về 0
50/2019/QĐ-UBND 27/02/2020 Quyết định 50/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 87
Tải về 0
02-HD/QHT 27/02/2020 Hướng dẫn 02-HD/QHT về công tác thông tin, báo cáo hoạt động Quỹ hỗ trợ
Lượt xem: 94
Tải về 6
1688-CV/BTGTU 25/02/2020 Công văn 1688-CV/BTGTU về nêu gương các điển hình tiêu biểu trong chương trình XDNTM 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 93
Tải về 0
1688-CV/BTGTU 25/02/2020 Công văn 1688-CV/BTGTU về nêu gương các điển hình tiêu biểu trong chương trình XDNTM 6 tháng cuối năm 2019
Lượt xem: 183
Tải về 1
112-QĐ/HNDT 18/02/2020 Quyết định 112 -QĐ/HNDT về giao chỉ tiêu thi đua năm 2020
Lượt xem: 234
Tải về 0
112-QĐ/HNDT 18/02/2020 Quyết định 112 -QĐ/HNDT về giao chỉ tiêu thi đua năm 2020
Lượt xem: 85
Tải về 0
12345678910