image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1679/MTTQVN-BTT 09/06/2023 V/v tuyên truyền, hướng dẫn truy cập Tài liệu tuyên truyền chung của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 84
Tải về 0
304/KH-MTTQ-BTT 10/05/2023 KẾ HOẠCH về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 92
Tải về 0
190/KH-MTTQ 04/05/2022 KK: Triển khai thực hiện kết luận 21-KL/TW của BCH TWĐ khóa VIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..........tự diễn biến, tự chuyển hóa
Lượt xem: 85
Tải về 0
180/KH-UBND 04/05/2022 KH: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 94
Tải về 1
09/HD-MTTQ 06/02/2020 HD 09 của MTTQ về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020
Lượt xem: 79
Tải về 0
11/HD-MTTQ 06/02/2020 HD 11 của MTTQ tỉnh về tuyên tryền KN các ngày lễ lớn trong năm 2020
Lượt xem: 78
Tải về 0
11/HD-MTTQ 06/02/2020 HD 11 của MTTQ tỉnh về tuyên tryền KN các ngày lễ
Lượt xem: 92
Tải về 1
09/HD-MTTQ 06/02/2020 HD 09 của MTTQ về công tác thông tin, tuyên truyền năm 2020
Lượt xem: 198
Tải về 0