image banner
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
88-TB/HNDT 03/08/2023 TB: Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2024
Lượt xem: 96
Tải về 3
85-TB/HNDT 11/07/2023 TB: Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
Lượt xem: 102
Tải về 0
247-TB/BTCTU 10/03/2023 TB: tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về 0
445-TB/HNDTW 07/07/2022 TB: nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Lượt xem: 123
Tải về 11
36-TB/HNDT 06/04/2021 TB: Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác Hội Quý I năm 2021
Lượt xem: 94
Tải về 2
Quyết định 3453/QĐ-UBND 09/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ cho hộ kinh doanh, người lao động thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt VII)
Lượt xem: 109
Tải về 0
Công văn 451-CV/HNDT 11/03/2020 V/v công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 161
Tải về 0
Công văn 451-CV/HNDT 11/03/2020 V/v công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 178
Tải về 0