image banner
Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2336/SNN-TT&BVTV 02/11/2023 V/v hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống cây trồng ngắn ngày vụ Xuân và vụ Mùa sớm năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
01/PA-SNN 17/01/2023 PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2023
Lượt xem: 74
Tải về 2
1520/SNN-TT&BVTV 23/08/2022 V/v Phối hợp phổ biến, tuyên truyền video clip hướng dẫn xây dựng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói
Lượt xem: 87
Tải về 0
174/BC-SNN 09/05/2022 BC:Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2022; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022
Lượt xem: 87
Tải về 9
2309/SNN 13/02/2020 Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống cây trồng sản xuất vụ Xuân và vụ Mùa sớm vùng cao trên đất ruộng 1 vụ - năm 2020
Lượt xem: 196
Tải về 0
2309/SNN-TT&BVTV 13/02/2020 Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống cây trồng sản xuất vụ Xuân và vụ Mùa sớm vùng cao trên đất ruộng 1 vụ - năm 2020
Lượt xem: 77
Tải về 0
2219/SNN 04/12/2019 Công văn số 2219/SNN về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện NQ 12 của HĐND
Lượt xem: 80
Tải về 0
2219/SNN 04/12/2019 Công văn số 2219/SNN về giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện NQ 12 của HĐND
Lượt xem: 75
Tải về 0
05/HDLN-SNN-NHNN 04/09/2019 Hướng dẫn 05/HDLN-SNN-NHNN về một số nội dung thực hiên hỗ trợ lãi xuất vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo NQ 12 HĐND
Lượt xem: 78
Tải về 0