image banner
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1540-CV/BTGTU 25/10/2023 V/v quán triệt, triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII)
Lượt xem: 44
Tải về 1
12-CTr/HNDTW 10/02/2023 Chương trình công tác năm 2023
Lượt xem: 106
Tải về 23
14-CTr/HNDT 03/02/2023 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023
Lượt xem: 71
Tải về 2
01/PA-SNN 17/01/2023 PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2023
Lượt xem: 74
Tải về 2
167-CTr/TU 21/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTWĐ về tăng cường , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở hội và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới
Lượt xem: 100
Tải về 0
166-CTr/TU 18/10/2022 CTr: hành đồng thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH TWĐ" về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.............."
Lượt xem: 89
Tải về 0
164-CTr/TU 17/10/2022 Ctr: hành động thực hiện NQ số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cua BCHTWĐ khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh trong tình hình mới
Lượt xem: 97
Tải về 0
29-CT/TU 29/09/2022 Chỉ thị về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 82
Tải về 0
165-CTr/TU 17/08/2022 CTr: hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 143
Tải về 0
16-CT/TW 10/08/2022 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 87
Tải về 0
12345