image banner
Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
42-CT/TU 19/09/2023 CT: về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, vi phạm pháp luật
Lượt xem: 59
Tải về 0
749-BC/HNDT 19/05/2023 BÁO CÁO: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Lượt xem: 124
Tải về 4
229/KH-UBND 05/05/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 89
Tải về 0
247-TB/BTCTU 10/03/2023 TB: tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 77
Tải về 0
12/BCT-TT&BVTV 16/12/2022 BÁO CÁO: Tình hình sinh vật gây hại cây trồng 1 tháng (Từ ngày 16/11-15/12/2022)
Lượt xem: 73
Tải về 2
27-HD/HNDT 06/12/2022 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 –2028
Lượt xem: 94
Tải về 3
16-CT/TW 10/08/2022 Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 87
Tải về 0
19-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 99
Tải về 0
223-KH/HND-BĐLCI 30/03/2022 Kế hoạch: Thỏa thuận hợp tác giữa HND tỉnh Lào Cai và Bưu điện tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa gđ 2022-2025 năm 2022
Lượt xem: 86
Tải về 0
168/SNN-TT-BVTV 26/01/2022 V/v hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống một số cây trồng chủ lực hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 88
Tải về 0
12