image banner
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
136-HD/BTGTU 24/11/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 12 năm 2023
Lượt xem: 5
Tải về 0
134-HD/BTGTU 21/11/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lượt xem: 4
Tải về 0
171-KH/BTGTU 14/11/2023 KẾ HOẠCH tuyên truyền các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay
Lượt xem: 21
Tải về 0
133-HD/BTGTU 10/11/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Lượt xem: 20
Tải về 0
1552-CV/BTGTU 31/10/2023 V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê.
Lượt xem: 16
Tải về 0
131-HD/BTGTU 27/10/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Lượt xem: 22
Tải về 0
1540-CV/BTGTU 25/10/2023 V/v quán triệt, triển khai Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII)
Lượt xem: 45
Tải về 1
1506-CV/BTGTU 27/09/2023 V/v tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (13/10/1903-13/10/2023)
Lượt xem: 59
Tải về 0
128-HD/BTGTU 26/09/2023 Hướng dẫn: tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về 0
126-HD/BTGTU 25/07/2023 HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 8 năm 2023
Lượt xem: 80
Tải về 0
1234