image banner
Tổng số: 42
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6329-CV/HNDTW 01/12/2023 CV: v/v sử dụng khung hình tuyên truyền Đại hội VIII, HNDVN 2023-2028
Lượt xem: 8
Tải về 1
800-BC/HNDTW 24/11/2023 BÁO CÁO Tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ giai đoạn 2017 - 2022
Lượt xem: 5
Tải về 0
674-HD/HNDTW 18/09/2023 HD: tuyên truyền, kỷ niệm 93 nưm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10/30-14/10/23)
Lượt xem: 60
Tải về 0
7081-QĐ/HNDTW 19/07/2023 Quyết định về việc khen thưởng nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 68
Tải về 0
650-KH/HNDTW 18/07/2023 KH: tổ chức Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 năm 2023, chủ đề " thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tạo chuỗi liên kết đa giá trị"
Lượt xem: 86
Tải về 0
648-KH/HNDTW 17/07/2023 KH: tổ chức chương trình Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2023
Lượt xem: 93
Tải về 0
753-BC/HNDTW 17/07/2023 BC: kết quả thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN đối thoại với Nông dân Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 83
Tải về 1
12-CTr/HNDTW 10/02/2023 Chương trình công tác năm 2023
Lượt xem: 106
Tải về 23
551-HD/HNDTW 16/01/2023 HD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023
Lượt xem: 112
Tải về 11
4861-CV/HNDTW 09/11/2022 V/v tuyên truyền, vận động không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và rác thải
Lượt xem: 105
Tải về 11
12345