image banner
Kế hoạch: Thỏa thuận hợp tác giữa HND tỉnh Lào Cai và Bưu điện tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa gđ 2022-2025 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 223-KH/HND-BĐLCI
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 30/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch: Thỏa thuận hợp tác giữa HND tỉnh Lào Cai và Bưu điện tỉnh Lào Cai về việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa gđ 2022-2025 năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm KH 223.pdf