KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 207-KH/HNDT
Ngày ban hành 22/03/2022
Ngày hiệu lực 22/03/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững, giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm KH 207 HNDT.pdf