BC:Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2022; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022
Số ký hiệu văn bản 174/BC-SNN
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung BC:Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 4/2022; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt Tô Mạnh Tiến
Tài liệu đính kèm BC 174 SNN.pdf