CV: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quà hoạt động QHTND các cấp
Số ký hiệu văn bản 4033-CV/HNDTW
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung CV: tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quà hoạt động QHTND các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Phạm Tiến Nam
Tài liệu đính kèm CV 4033 HNDTW.pdf