KL: của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 28-KL/TW
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung KL: của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Vũ Hồng Phương
Tài liệu đính kèm KL 28 TW.pdf