KH: tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Số ký hiệu văn bản 112-KH/TU
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 02/02/2022
Trích yếu nội dung KH: tổ chức cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm KH 112 TU.pdf