image banner
KH: thực hiện nội dung Đề án số 14-ĐA/TU tuyên truyền công tác cải cách hành chính gđ 2021-2025 trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2022
Số ký hiệu văn bản 91-KH/BTGTU
Ngày ban hành 04/04/2022
Ngày hiệu lực 04/04/2022
Trích yếu nội dung KH: thực hiện nội dung Đề án số 14-ĐA/TU tuyên truyền công tác cải cách hành chính gđ 2021-2025 trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm KH 91 BTGTU.pdf