NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/06/2022
Ngày hiệu lực 19/06/2022
Trích yếu nội dung NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Vũ Xuân Cường
Tài liệu đính kèm NQ 08 HDND.pdf