HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 82-HD/BTGTU
Ngày ban hành 23/08/2022
Ngày hiệu lực 23/08/2022
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN tuyên truyền tháng 9 năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm HD 82 BTGTU.pdf