KẾ HOẠCH Xúc tiến thương mại giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 228-KH/HNDT
Ngày ban hành 12/07/2022
Ngày hiệu lực 12/07/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Xúc tiến thương mại giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm KH 228 HNDT.pdf