KẾ HOẠCH Chuyển đổi số và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 227-KH/HNDT
Ngày ban hành 11/07/2022
Ngày hiệu lực 11/07/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Chuyển đổi số và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Bùi Quang Hưng
Tài liệu đính kèm KH 227 HNDT.pdf