KH: chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lcai gđ 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 117-KH/TU
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày hiệu lực 13/04/2022
Trích yếu nội dung KH: chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lcai gđ 2022-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Hoàng Giang
Tài liệu đính kèm KH 117 TU.pdf