QĐ: trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận TQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân
Số ký hiệu văn bản 400-QĐ/TU
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung QĐ: trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận TQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm QD 400 TU.pdf