KH: Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 513-KH/HNDTW
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung KH: Tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lương Quốc Đoàn
Tài liệu đính kèm KH 513 HNDTW Đại hội_0001.pdf