Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Số ký hiệu văn bản 16-CT/TW
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày hiệu lực 10/08/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Võ Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm CT 16 cua Ban bi thu .pdf